Vitrail Tiffany Alexandre Bikady

Vitrail Tiffany

  • Forme pour lampe

Forme ou moule Worden B7-P 17cm
Forme ou moule Worden B7-P 17cm
9,90
Forme ou moule Worden B24-P 60cm
Forme ou moule Worden B24-P 60cm
29,00
Forme ou moule Worden C16-P 40cm
Forme ou moule Worden C16-P 40cm
51,00
Forme ou moule Worden C20-P 50cm
Forme ou moule Worden C20-P 50cm
29,00
Forme ou moule Worden C234-P ( billard )
Forme ou moule Worden C234-P ( billard )
29,00
Forme ou moule Worden G7-P 17cm
Forme ou moule Worden G7-P 17cm
14,00
Forme ou moule Worden G11-P 27cm
Forme ou moule Worden G11-P 27cm
22,00
Forme ou moule Worden G13-P 33cm
Forme ou moule Worden G13-P 33cm
29,00
Forme ou moule Worden G16-P 40cm
Forme ou moule Worden G16-P 40cm
22,00
Patron Worden G16-07 40cm 'Cornouiller'
Patron Worden G16-07 40cm 'Cornouiller'
28,00
Forme ou moule Worden G195-P 49cm
Forme ou moule Worden G195-P 49cm
29,00
Forme ou moule Worden GF13-P 33cm
Forme ou moule Worden GF13-P 33cm
54,00
Forme ou moule Worden GF16-P 40cm
Forme ou moule Worden GF16-P 40cm
58,00
Forme ou moule Worden L18-P 45cm
Forme ou moule Worden L18-P 45cm
29,00
Forme ou moule Worden P20-P 50cm
Forme ou moule Worden P20-P 50cm
29,00
Forme ou moule Worden SC7-P 17cm
Forme ou moule Worden SC7-P 17cm
11,00
Forme ou moule Worden SC20-P 50cm
Forme ou moule Worden SC20-P 50cm
29,00
Forme ou moule Worden W10-P 25cm
Forme ou moule Worden W10-P 25cm
29,00
Forme ou moule Worden W18-P 45cm
Forme ou moule Worden W18-P 45cm
29,00